Tillgänglighetsutlåtande

Tillgängligheten för Statens ämbetsverk på Ålands webbplats

Att förbättra tillgängligheten på vår webbsida är viktigt för oss eftersom vi vill säkerställa allas lika möjlighet att använda sig av den. Tillgängligheten av webbplatsen har bedömts av Statens ämbetsverk på Åland tillsammans med en utomstående tillgänglighetsexpert.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Denna webbplats uppfyller delvis de krav som ställs i riktlinjer för tillgänglig webbinnehåll.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbsida? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten: www.ambetsverket.fi

Statens ämbetsverk på Åland
01.07.2020.