Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgängligheten för Statens ämbetsverk på Ålands webbplats

Att förbättra tillgängligheten på vår webbsida är viktigt för oss eftersom vi vill säkerställa allas lika möjlighet att använda sig av den. Tillgängligheten av webbplatsen har bedömts av Statens ämbetsverk på Åland tillsammans med en utomstående tillgänglighetsexpert.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Denna webbplats uppfyller delvis de krav som ställs i riktlinjer för tillgänglig webbinnehåll.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbsida? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten: www.ambetsverket.fi

Statens ämbetsverk på Åland
01.07.2020.