Befolkningsdataärenden, flyttningsanmälan, fastigheter, byggnader

Enckell Katharina, expeditionsföreståndare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 296
Jansson Annica, byråsekreterare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 271
Sagulin Terese, avdelningssekreterare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 272