Befolkningsdataärenden, flyttningsanmälan, fastigheter, byggnader

Enckell Katharina, expeditionsföreståndare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 296
Engblom Anton, Handläggare
Telefon: +358 18 635 272
Jansson Annica, byråsekreterare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 271
Sagulin Terese, avdelningssekreterare, kundbetjäning (tjänsteledig)
Telefon: +358 18 635 272