Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Ålandsdelegationens publikationer

Nedan finns Ålandsdelegationens publikationer för åren 1997-2007 och 2008-2014 i elektronisk form. Den först nämnda publikationen finns även i tryckt form, medan den senare endast finns i elektroniskt format. De tidigare publikationerna finns endast i tryckta versioner.