Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Ålandsdelegationens publikationer

Nedan finns Ålandsdelegationens publikationer för åren 1997-2007, 2008-2014 samt 2015-2020 i elektronisk form. Den först nämnda publikationen finns även i tryckt form, medan de senare endast finns i elektroniskt format. De tidigare publikationerna finns endast i tryckta versioner.