Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Tidigare landshövdingar

  • 1982-1999 Henrik Gustafsson
  • 1972-1982 Martin Isaksson
  • 1954-1972 Tor Brenning
  • 1945-1953 Herman Koroleff
  • 1939-1945 Ruben Österberg
  • 1938 Torsten Rothberg
  • 1922-1937 Lars Wilhelm Fagerlund
  • 1918-1922 William Isaksson
  • 1918 Hjalmar von Bondsdorff