Tidigare landshövdingar

  • 1999-2023 Peter Lindbäck
  • 1982-1999 Henrik Gustafsson
  • 1972-1982 Martin Isaksson
  • 1954-1972 Tor Brenning
  • 1945-1953 Herman Koroleff
  • 1939-1945 Ruben Österberg
  • 1938 Torsten Rothberg
  • 1922-1937 Lars Wilhelm Fagerlund
  • 1918-1922 William Isaksson
  • 1918 Hjalmar von Bondsdorff