Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Tidigare landshövdingar

  • 1999-2023 Peter Lindbäck
  • 1982-1999 Henrik Gustafsson
  • 1972-1982 Martin Isaksson
  • 1954-1972 Tor Brenning
  • 1945-1953 Herman Koroleff
  • 1939-1945 Ruben Österberg
  • 1938 Torsten Rothberg
  • 1922-1937 Lars Wilhelm Fagerlund
  • 1918-1922 William Isaksson
  • 1918 Hjalmar von Bondsdorff