Avräkning och skatteavräkning 2021-

  Avräkning (euro) Skatteavräkning (euro)
2021 194 791 589 90 850 421
2022   197 240 139  85 694 401
2023 (förskott) 201 645 000 (förskott) 104 100 000
2024 (förskott) 204 976 000 (förskott) 114 700 000