Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer

Avräkning och skatteavräkning 2021-

  Avräkning (euro) Skatteavräkning (euro)
2021 194 791 589 90 850 421
2022  (förskott) 198 247 000 (förskott) 92 000 000
2023 (förskott) 200 066 000 (förskott) 96 000 000