Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Ärenden som handläggs vid Statens ämbetsverk

Alkoholtillstånd

Befolkningsskydd och beredskap

Befolkningsärenden

Fartygsregister

Fordonsskatt

Förmyndarskapsärenden

Konsument- och konkurrensärenden

Lantbruksärenden, statliga uppgifter

Vigsel

Fastställande av dödsbodelägare

Flyttningsanmälan

Namnändring

Givande av gåva

Handels- och föreningsregisterärenden

Ordnar och utmärkelsetecken

Notarius publicus, apostille, köpvittne

Rättskyddsärenden / Deponeringar

Rösträttsregister

Stadgar för delägarlag

Trafiktillstånd

Äktenskapsförord