Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Adressfrågor

Debetsedeln för fordonsskatt skickas till den adress som antecknats för den skattskyldige i fordonsregistret om inte ett annat leveranssätt eller en annan adress har anmälts till Statens ämbetsverk. Om en privatperson har en särskild postadress anmäld till befolkningsdatasystemet skickas debetsedlarna till den adressen.

  • Privatpersoners adressändringar uppdateras automatiskt via befolkningsregistret. Separat faktureringsadress för fordonsbeskattningen registreras inte för privatpersoner
  • Ett företag/en firma gör adressändring till fordonsregistret, men kan även anmäla en separat faktureringsadress till Statens ämbetsverk
  • En adressändring för ett dödsbo uppdateras inte heller automatiskt hos Statens ämbetsverk, men delägare i ett dödsbo kan anmäla adressändringen till ämbetsverket.

Adress- och namnändring

En fysisk person behöver inte göra en särskild registeranmälan vid adressändring eftersom uppgiften överförs automatiskt från befolkningsregistret till fordonsregistret.

PB- eller poste restante-adress

En PB- eller poste restante-adress för en fysisk person kan registreras i fordonsregistret om personen saknar annan adress. Statens ämbetsverk får inte automatiskt information om att adressen för en fysisk person ändrats till en PB- eller poste restante-adress. I de fallen ska personen anmäla sin nya adress till ämbetsverket.

Adressändring för dödsbo

Information om en adressändring för ett dödsbo förmedlas inte automatiskt till Statens ämbetsverk. En delägare i ett dödsbo kan anmäla adressändringen till ämbetsverket.

Namnändring för fysisk person

En fysisk person behöver inte göra en särskild registeranmälan vid namnändring. Uppgiften överförs automatiskt från befolkningsregistret till fordonsregistret.

Adressändring för företag

Företag måste göra en skriftlig anmälan vid adressändring till fordonsregistret.

Namnändring för företag

Vid anmälan om namnändring ska en utredning om namnändringen lämnas (t.ex. handelsregisterutdrag) till fordonsregistret.