Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Adressfrågor

Debetsedeln för fordonsskatt skickas till den adress som antecknats för den skattskyldige i fordonsregistret om inte ett annat leveranssätt eller en annan adress har anmälts till Statens ämbetsverk. Om en privatperson har en särskild postadress anmäld till befolkningsdatasystemet skickas debetsedlarna till den adressen.

  • Privatpersoners adressändringar uppdateras automatiskt via befolkningsregistret. Separat faktureringsadress för fordonsbeskattningen registreras inte för privatpersoner
  • Ett företag/en firma gör adressändring till fordonsregistret, men kan även anmäla en separat faktureringsadress till Statens ämbetsverk
  • En adressändring för ett dödsbo uppdateras inte heller automatiskt hos Statens ämbetsverk, men delägare i ett dödsbo kan anmäla adressändringen till ämbetsverket.

Adress- och namnändring

En fysisk person behöver inte göra en särskild registeranmälan vid adressändring eftersom uppgiften överförs automatiskt från befolkningsregistret till fordonsregistret.

PB- eller poste restante-adress

En PB- eller poste restante-adress för en fysisk person kan registreras i fordonsregistret om personen saknar annan adress. Statens ämbetsverk får inte automatiskt information om att adressen för en fysisk person ändrats till en PB- eller poste restante-adress. I de fallen ska personen anmäla sin nya adress till ämbetsverket.

Adressändring för dödsbo

Information om en adressändring för ett dödsbo förmedlas inte automatiskt till Statens ämbetsverk. En delägare i ett dödsbo kan anmäla adressändringen till ämbetsverket.

Namnändring för fysisk person

En fysisk person behöver inte göra en särskild registeranmälan vid namnändring. Uppgiften överförs automatiskt från befolkningsregistret till fordonsregistret.

Adressändring för företag

Företag måste göra en skriftlig anmälan vid adressändring till fordonsregistret.

Namnändring för företag

Vid anmälan om namnändring ska en utredning om namnändringen lämnas (t.ex. handelsregisterutdrag) till fordonsregistret.