Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Barns namn

Anmälan om uppgifter om barnet

Efter att sjukhuset har registrerat barnets födsel, skickas från befolkningsdatasystemet "Anmälan om uppgifter om barnet" ut till föräldrarna. I blanketten ska föräldrarna uppge barnets fullständiga namn samt modersmål. Blanketten ska undertecknas av bägge vårdnadshavare.

Om barnet ska döpas och höra till församlingen lämnas blanketten till den präst eller församling som har hand om dopet. Barnet skrivs in i moderns församling om inte föräldrarna kommer överens om annat. Blanketten om barns namn bör lämnas in inom två månader efter barnets födelse.

Om barnet inte döps skickas blanketten för registrering till Statens ämbetsverk på Åland.

Barnets efternamn och förnamn

Om föräldrarna har gemensamt släktnamn när barnet föds får barnet samma efternamn som sina föräldrar. Om föräldrarna däremot inte har samma efternamn ska de anmäla vems efternamn barnet ska ha. Förutsättningen för att barnet ska få pappans efternamn är att faderskapet fastställts. Om de ogifta föräldrarna redan har ett/flera gemensamma barn får det nyfödda barnet samma efternamn som sina syskon.

Den som döper ett barn kontrollerar att de förnamn föräldrarna valt till barnet är tillåtna enligt namnlagen, i annat fall kontrollerar Statens ämbetsverk detta. Övrigt beträffande barns för- och efternamn, se Namnändringar under Ärenden på denna hemsida.

Barnets namn registreras i befolkningsdatasystemet av församlingen eller av Statens ämbetsverk på Åland. När registreringen är gjord skickar Folkpensionsanstalten (FPA)  inom några veckor automatiskt ut ett sjukförsäkringskort för barnet till föräldrarna.