Barns namn

Anmälan om uppgifter om barnet

Efter att sjukhuset har registrerat barnets födsel, skickas från befolkningsdatasystemet "Anmälan om uppgifter om barnet" ut till föräldrarna. I blanketten ska föräldrarna uppge barnets fullständiga namn samt modersmål. Blanketten ska undertecknas av bägge vårdnadshavare.

Om barnet ska döpas och höra till församlingen lämnas blanketten till den präst eller församling som har hand om dopet. Barnet skrivs in i moderns församling om inte föräldrarna kommer överens om annat. Blanketten om barns namn bör lämnas in inom två månader efter barnets födelse.

Om barnet inte döps skickas blanketten för registrering till Statens ämbetsverk på Åland.

Barnets efternamn och förnamn

Om föräldrarna har gemensamt släktnamn när barnet föds får barnet samma efternamn som sina föräldrar. Om föräldrarna däremot inte har samma efternamn ska de anmäla vems efternamn barnet ska ha. Förutsättningen för att barnet ska få pappans efternamn är att faderskapet fastställts. Om de ogifta föräldrarna redan har ett/flera gemensamma barn får det nyfödda barnet samma efternamn som sina syskon.

Den som döper ett barn kontrollerar att de förnamn föräldrarna valt till barnet är tillåtna enligt namnlagen, i annat fall kontrollerar Statens ämbetsverk detta. Övrigt beträffande barns för- och efternamn, se Namnändringar under Ärenden på denna hemsida.

Barnets namn registreras i befolkningsdatasystemet av församlingen eller av Statens ämbetsverk på Åland. När registreringen är gjord skickar Folkpensionsanstalten (FPA)  inom några veckor automatiskt ut ett sjukförsäkringskort för barnet till föräldrarna.