Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Befolkningsärenden

Ett riksomfattande centralt befolkningsregister för folkbokföring upprättades i Finland i början av 1970-talet. På 1980-talet började man samla in information om byggnader och bostäder.

Officiella uppgifter

Det nuvarande befolkningsdatasystemet innehåller de följande officiella uppgifterna för hela landet:

  • finska och utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland
  • fastigheter, byggnader, lägenheter och verksamhetslokaler

Ur befolkningsdatasystemet lämnas uppgifter till förvaltningsmyndigheterna och domstolarna samt för statistikföring och vetenskaplig forskning.

Företag och enskilda medborgare kan använda exempelvis adressuppgifter.