Befolkningsärenden

Ett riksomfattande centralt befolkningsregister för folkbokföring upprättades i Finland i början av 1970-talet. På 1980-talet började man samla in information om byggnader och bostäder.

Officiella uppgifter

Det nuvarande befolkningsdatasystemet innehåller de följande officiella uppgifterna för hela landet:

  • finska och utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland
  • fastigheter, byggnader, lägenheter och verksamhetslokaler

Ur befolkningsdatasystemet lämnas uppgifter till förvaltningsmyndigheterna och domstolarna samt för statistikföring och vetenskaplig forskning.

Företag och enskilda medborgare kan använda exempelvis adressuppgifter.