Biodlingsstöd

Nationellt stöd

För att trygga verksamhetsförutsättningarna för biodling betalas nationellt stöd enligt antalet bisamhällen.

Stöd för år 2022 betalas till ett belopp om högst 20,00 euro per bisamhälle. Nationellt stöd för biodling söks senast 15 juni 2022 på blankett 204 hos Statens ämbetsverk på Åland. Fr.o.m. 2019 kan man även söka elektroniskt via Vipu.

Förutsättningar för stöd

För stödet förutsätts att biodlaren varit innehavare av minst 15 övervintrade bisamhällen under produktionsperioden 2022.

Stöd betalas inte för avläggare som bildats under våren samma år som biodlaren ansökt om stöd eller för nya samhällen som då uppstått till följd av svärmning.
- produktionsperiod: 1 juni - 30 september 2022.

Biodlaren eller maka/make bör vara minst 18. Om ansökan gäller en biodling som bedrivs i samfundsform bör åtminstone en delägare fylla ålderskravet.

Biodlaren skall enligt den senast verkställda beskattningen eller året före eller efter det skatteåret haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.

Om sökande har börjat med biodling de senaste åren och därför inte haft inkomster från biodling ännu bör istället påvisas utgifter för anskaffningar för inledande av verksamheten.

Mera information och fullständiga stödvillkor fås från Statens ämbetsverk på Åland.

Blanketter och anvisningar