Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Biodlingsstöd

Nationellt stöd

För att trygga verksamhetsförutsättningarna för biodling betalas nationellt stöd enligt antalet bisamhällen.

Stöd för år 2021 betalas till ett belopp om högst 19,00 euro per bisamhälle. Nationellt stöd för biodling söks senast 15 juni 2021 på blankett 204 hos Statens ämbetsverk på Åland. Fr.o.m. 2019 kan man även söka elektroniskt via Vipu.

Förutsättningar för stöd

För stödet förutsätts att biodlaren varit innehavare av minst 15 övervintrade bisamhällen under produktionsperioden 2021.

Stöd betalas inte för avläggare som bildats under våren samma år som biodlaren ansökt om stöd eller för nya samhällen som då uppstått till följd av svärmning.
- produktionsperiod: 1 juni - 30 september 2021.

Biodlaren eller maka/make bör vara minst 18. Om ansökan gäller en biodling som bedrivs i samfundsform bör åtminstone en delägare fylla ålderskravet.

Biodlaren skall enligt den senast verkställda beskattningen eller året före eller efter det skatteåret haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.

Om sökande har börjat med biodling de senaste åren och därför inte haft inkomster från biodling ännu bör istället påvisas utgifter för anskaffningar för inledande av verksamheten.

Mera information och fullständiga stödvillkor fås från Statens ämbetsverk på Åland.

Blanketter och anvisningar