Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Biodlingsstöd

Nationellt stöd för biodling

Nationellt stöd för biodling betalas till biodlare för tryggande av verksamhetsförutsättningarna. Stödet är 25 €/bisamhälle.

Du kan ansöka om stöd, om:

  • Du har minst 15 övervintrade bisamhällen under hela produktionsperioden (1.6–30.9.).
  • Du sköter bisamhällena så att de ger en normal skörd och du har beskattningsbara inkomster från biodling.
  • Du har registrerad djurens hållningsplatser och djurhållningsverksamheten till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Mer information och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats (länk nedan)

Livsmedelsverkets anvisningar