Dödsfall

Statens ämbetsverk på Åland registrerar dödsfall förutsatt att personen har finsk personbeteckning. Om personen som avlider inte är skriven i Finland vidarebefordrar ämbetsverket anmälan om dödsfall till den registermyndighet dit personen hör.

Om en finsk medborgare bor och avlider utomlands bör de anhöriga meddela om dödsfallet till Statens ämbetsverk på Åland.

När en person avlider skriver den läkare som vårdat den avlidne eller som fastställer dödsfallet ut en blankett som består av tre delar:

  1. Dödsattesten beskriver personens sjukdomslopp samt uppgifter om dödsfallet. Den skickas till rättsläkarna vid Åbo universitetet (Institutet för hälsa och välfärd).

  2. Begravningstillståndet ges till den som sköter om begravningen.

  3. Anmälan om dödsfall skickas till Statens ämbetsverk för registrering i befolkningsdatasystemet.