Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00

för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Dödsfall

Statens ämbetsverk på Åland registrerar dödsfall förutsatt att personen har finsk personbeteckning. Om personen som avlider inte är skriven i Finland vidarebefordrar ämbetsverket anmälan om dödsfall till den registermyndighet dit personen hör.

Om en finsk medborgare bor och avlider utomlands bör de anhöriga meddela om dödsfallet till Statens ämbetsverk på Åland.

När en person avlider skriver den läkare som vårdat den avlidne eller som fastställer dödsfallet ut en blankett som består av tre delar:

  1. Dödsattesten beskriver personens sjukdomslopp samt uppgifter om dödsfallet. Den skickas till rättsläkarna vid Åbo universitetet (Institutet för hälsa och välfärd).

  2. Begravningstillståndet ges till den som sköter om begravningen.

  3. Anmälan om dödsfall skickas till Statens ämbetsverk för registrering i befolkningsdatasystemet.