Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Dödsfall

Statens ämbetsverk på Åland registrerar dödsfall förutsatt att personen har finsk personbeteckning. Om personen som avlider inte är skriven i Finland vidarebefordrar ämbetsverket anmälan om dödsfall till den registermyndighet dit personen hör.

Om en finsk medborgare bor och avlider utomlands bör de anhöriga meddela om dödsfallet till Statens ämbetsverk på Åland.

När en person avlider skriver den läkare som vårdat den avlidne eller som fastställer dödsfallet ut en blankett som består av tre delar:

  1. Dödsattesten beskriver personens sjukdomslopp samt uppgifter om dödsfallet. Den skickas till rättsläkarna vid Åbo universitetet (Institutet för hälsa och välfärd).

  2. Begravningstillståndet ges till den som sköter om begravningen.

  3. Anmälan om dödsfall skickas till Statens ämbetsverk för registrering i befolkningsdatasystemet.