Fordonsskatt

Fordonsspecifika löpande skatteperioder

Fordonsskatt skall betalas för den tid personen innehar eller äger fordonet.

Den kalenderårsbestämda beskattningen har ändrats till beskattning för fordonsspecifika löpande skatteperioder. En skatteperiod börjar när bilen registreras och blir skattebelagd eller när den skattskyldige byts.

Fordonsskatten består av en grundskatt som motsvarar den tidigare fordonsskatten och en drivkraftsskatt som motsvarar dieselskatten. Beloppet av skatten beräknas genom att man multiplicerar skattens dagsbelopp i cent med antalet dagar i skatteperioden.

Skattskyldigheten

Fordonsskatt betalas per dag för den tid en person innehar eller äger bilen. Den som antecknats som bilens innehavare är alltid skattskyldig. Då är ägaren inte skattskyldig ens i andra hand. Om ingen innehavare har antecknats för bilen i registret, är ägaren skattskyldig.

Om bilen har flera än en ägare eller innehavare, är dessa gemensamt ansvariga för att betala skatten. I första hand debiteras skatten av den person som i registret antecknats som första innehavare eller ägare. 

Säljaren betalar försäljningsdagens skatt för en begagnad bil. Köparens skattskyldighet börjar från och med dagen efter köpdagen. Om bilen nyregistreras direkt i köparens namn eller omregistreras, börjar skattskyldigheten redan från och med registreringsdagen. 

En person som registrerar bilen i sitt namn kan åta sig att betala skatten för den tid som bilen ägts av tidigare ägare (s.k. mellanägare) som försummat registreringen. Om bilens nya ägare inte vill betala skatten, debiteras skatten av respektive mellanägare för den tid som denna ägt bilen. Då man köper en bil av en mellanägare, är det bra om köparen och säljaren sinsemellan kommer överens om att beakta fordonsskatten i bilens pris.

Beskattningsgrund

Beskattningsgrund är det fordonsslag som registreras i fordonsregistret. Skatt måste även betalas för ett sådant fordon som inte är registrerat men som borde ha registrerats. Alla registrerade bilar beskattas. Om bilen i verkligheten används i trafiken eller inte saknar betydelse. Bilen är skattepliktig trots att den har anmälts för uppställnings- eller förvaringsförsäkring. Skatt måste även betalas på bilar som inte är i skick och på oanvändbara registrerade bilar. 

Trots att skatten debiteras för den tid som den skattskyldiga innehar eller äger bilen, gäller fordonsskatten fortfarande i sista hand själva bilen. Bilen får alltså inte användas, om det finns obetalda skatter för den. Bilen är i körförbud, även om det är fråga om skatter som tidigare ägare eller innehavare har lämnat obetalda. För att kunna köra en bil för vilken det finns obetalda skatter, måste den nya ägaren eller innehavaren betala alla förfallna skatter inklusive ränta. 

Besiktningen av en bil med körförbud godkänns inte förrän förfallna skatter med ränta har betalts. 

(Fordonsskattelag 58-59 §)