Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Fordonsskatten är utsläppsbaserad

Biltillverkarens uppgifter

Grundskatten i fordonsskatten för bilar ändras så att den grundar sig på biltillverkarens uppgifter om koldioxidutsläpp (CO2).

Ändringen gäller alla grundskattepliktiga bilar, även paket- och husbilar. Avsikten är att de första debetsedlarna med CO2 baserad fordonsskatt skickas i mars 2010.

Målet med reformen

Målet med reformen är att uppmuntra konsumenterna att skaffa bränslesnålare bilar.

Genom att minska bränsleförbrukningen kan man bromsa ökningen av de för klimatförändringen skadliga koldioxidutsläppen. Trafiken är en av de största källorna till CO2-utsläpp.

Mätmetoden för CO2-utsläpp förändras

Fordonsskattens struktur och grundskatt

Fordonsskatten höjs från och med 1.1.2016

Sänkning av grundskatten för vissa fordon 2020