Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Fordonsskatten är utsläppsbaserad

Biltillverkarens uppgifter

Grundskatten i fordonsskatten för bilar ändras så att den grundar sig på biltillverkarens uppgifter om koldioxidutsläpp (CO2).

Ändringen gäller alla grundskattepliktiga bilar, även paket- och husbilar. Avsikten är att de första debetsedlarna med CO2 baserad fordonsskatt skickas i mars 2010.

Målet med reformen

Målet med reformen är att uppmuntra konsumenterna att skaffa bränslesnålare bilar.

Genom att minska bränsleförbrukningen kan man bromsa ökningen av de för klimatförändringen skadliga koldioxidutsläppen. Trafiken är en av de största källorna till CO2-utsläpp.

Mätmetoden för CO2-utsläpp förändras

Fordonsskattens struktur och grundskatt

Fordonsskatten höjs från och med 1.1.2016

Sänkning av grundskatten för vissa fordon 2020