Handels- och föreningsregisterärenden

Statens ämbetsverk på Åland fungerar som en lokal myndighet i handels- och föreningsregisterärenden.

Magistratsenheten har blanketter för grund- och ändringsanmälan till registret, men ingen handläggning eller rådgivning i handels- och föreningsärenden utan anmälningarna skickas vidare till patent- och registerstyrelsen.

Länkar
Patent- och registerstyrelsen
Företags-och organisationsdatasystem