Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Handels- och föreningsregisterärenden

Statens ämbetsverk på Åland fungerar som en lokal myndighet i handels- och föreningsregisterärenden.

Magistratsenheten har blanketter för grund- och ändringsanmälan till registret, men ingen handläggning eller rådgivning i handels- och föreningsärenden utan anmälningarna skickas vidare till patent- och registerstyrelsen.

Länkar
Patent- och registerstyrelsen
Företags-och organisationsdatasystem