Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Handels- och föreningsregisterärenden

Statens ämbetsverk på Åland fungerar som en lokal myndighet i handels- och föreningsregisterärenden.

Magistratsenheten har blanketter för grund- och ändringsanmälan till registret, men ingen handläggning eller rådgivning i handels- och föreningsärenden utan anmälningarna skickas vidare till patent- och registerstyrelsen.

Länkar
Patent- och registerstyrelsen
Företags-och organisationsdatasystem