Hindersprövning

Syftet

Syftet med hindersprövningen är att kontrollera att det inte finns några hinder för äktenskapet.

Hindersprövningen kan alltid göras av magistraten i Finland och på Åland av Statens ämbetsverks magistratsenhet. Prövningen kan också göras av den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församling till vilken en av parterna tillhör.

Intyg över verkställd prövning

Intyg om hindersprövning utfärdas tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes. Intyget är giltigt i fyra månader och skall lämnas till vigselförrättaren.

I regel kan äktenskap ingås av en person som fyllt 18 år och som inte lever i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap. Äktenskap är inte tillåtet mellan nära släktingar.

Justitieministeriet kan av särskilda skäl ge tillstånd. Ett intyg som utfärdas av justitieministeriet är i kraft i tre månader.

Vigsel av utlänning

Om den ena av makarna är utlänning kan hindersprövningen ta veckor, därför är det bra att vara ute i god tid.

För en utländsk medborgare behövs intyg över civilstånd från personens hemland. Intyg ska vara legaliserade i enlighet med Äktenskapsförordningen. Intyg som getts av myndigheter i de Nordiska länderna utgör ett undantag.

Ifall en utländsk medborgare bor varaktigt i Finland och de uppgifter som behövs om honom/henne vid hindersprövningen (civilstånd) har antecknats i det finska befolkningsdatasystemet, behövs inte intyg som getts av myndigheterna i hemlandet. Då förrättas hindersprövningen på basen av de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet.

Om den finländska parten har i Finland antecknats i den frånvarande befolkningen, ska han/hon inge ett intyg över civilstånd som getts av myndigheten i utlandet.

Blankett: Hindersprövning

Här kan man begära hindersprövning elektroniskt.

Mera om ingående av äktenskap kan du läsa på Justitieministeriets hemsida.