Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Konsument- och konkurrensärenden

Till Statens ämbetsverks uppgifter hör att:

  • Verkställa prisjämförelser och utredningar samt att utöva tillsyn över prismärkningar
  • Utöva tillsyn över marknadsföringen av konsumtionskrediter
  • Utreda konkurrensbegränsningar och vidta åtgärder för att undanröja dem eller deras skadliga verkningar
  • Följa och utreda konkurrensförhållanden samt göra utredningar om konkurrensförhållanden inom olika branscher
  • Övervaka justeringar av mätningsredskap
  • Övervaka betalningen av avgifter för vidareförsäljning av bildkonstverk och ljud- och bildband samt annan anordning i vilket ett verk kan lagras och som i betydande utsträckning används för tillverkning av ett exemplar av ett verk för enskilt bruk (såsom C-kassett och videoband, inspelningsbar CD-, DVD- och MiniDisc-skiva samt digitalbox och mp3-spelare med inspelningsfunktion)

Länkar:

Konkurrens- och konsumentverket (KKV)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Teosto