Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Enligt statsrådets förordning 35/2017 6 § om nationellt stöd till södra Finland betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter stöd för lagring av trädgårdsprodukter så som bestäms i denna förordning.

Ansökningstiden och villkoren för lagringsstöd för trädgårdsprodukter har delvis ändrats.

Ansökningstiden utgår 13.11.2020. Från och med det här stödåret bestäms stödet utifrån medeltalet av november och december månads lagerkvantiteter. Räkningsdatumet för november månads lagerkvantitet är 1.11 och för december månads lagerkvantitet 15.12. En försenad ansökan minskar stödet. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad anses lagerkvantiteten vid anmälningstidpunkten vara noll. Kravet på lagerbokföring har också ändrats för tiden 1.11.2020-31.12.2020. Lagerbokföringen är fritt formulerad.

Närmare uppgifter om lagringsstödet 2020 framgår ur anvisningar för ifyllande av blanketten. Fr.o.m. 2020 kan man även söka elektroniskt via Vipu.

Blanketter och anvisningar (länk)