Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Enligt statsrådets förordning 35/2017 6 § om nationellt stöd till södra Finland betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter stöd för lagring av trädgårdsprodukter så som bestäms i denna förordning.

Ansökningstiden och villkoren för lagringsstöd för trädgårdsprodukter har delvis ändrats.

Ansökningstiden utgår 16.11.2021. Från och med det här stödåret bestäms stödet utifrån medeltalet av november och december månads lagerkvantiteter. Räkningsdatumet för november månads lagerkvantitet är 1.11 och för december månads lagerkvantitet 15.12. En försenad ansökan minskar stödet. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad anses lagerkvantiteten vid anmälningstidpunkten vara noll. Kravet på lagerbokföring har också ändrats för tiden 1.11.2021-31.12.2021. Lagerbokföringen är fritt formulerad.

Närmare uppgifter om lagringsstödet 2021 framgår ur anvisningar för ifyllande av blanketten. Fr.o.m. 2020 kan man även söka elektroniskt via Vipu.

Blanketter och anvisningar (länk)