Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Enligt statsrådets förordning 35/2017 6 § om nationellt stöd till södra Finland betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter stöd för lagring av trädgårdsprodukter så som bestäms i denna förordning.

Ansökningsblankett (blnr 228) skall lämnas senast 26.10.2018 till Statens ämbetsverk på Åland. En försenad ansökan minskar stödet. Ansökan åtföljs av två blanketter för anmälan av lagerkvantiteter.

Anmälningsblanketterna skall lämnas in senast 31.12.2018 till Statens ämbetsverk på Åland. Om anmälan om lagerkvantiteter för november eller december lämnas in för sent minskas den lagerkvantitet som för den aktuella anmälans del ligger till grund för beviljandet av stöd med en procent per försenad arbetsdag. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad anses lagerkvantiteten vid anmälningstidpunkten vara noll. Stödet beräknas från genomsnittet av den lagervolym som finns i lager oktober, november och december.

Närmare uppgifter om lagringsstödet 2018 framgår ur anvisningar för ifyllande av blanketten.

Blanketter och anvisningar (länk)