Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter kompenserar kostnader till följd av produktlagringen. Stödet betalas i hela landet.

Syftet med lagringsstödet för trädgårdsprodukter är att stödja den inhemska produktionen och garantera att de livsmedel som produceras är av hög kvalitet och tillräckliga.

Mer information och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats (länk nedan)

Livsmedelsverkets anvisningar