Medborgarskapsärenden

Ansökan om finskt medborgarskap sker hos Migrationsverket.

Utländska medborgare bes att kontakta den ambassad eller konsulat som medborgarskapet gäller.