Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Namnändring

Var ändrar man namn?

Från och med den 1 oktober 1999 är det magistraterna som sköter samtliga ärenden gällande ändring av namn. På Åland behandlas namnändringarna av Statens ämbetsverk på Åland.

Vem kan ansöka/anmäla om namnändring?

Alla myndiga personer kan ansöka om namnändring. Minderåriga mellan 15 och 17 år har själva rätt att göra anmälan om namnändring, men också vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för barnet kan göra anmälan för en minderårigs räkning.

Namnändringen kan behandlas vid ämbetsverket om sökanden har sin hemkommun på Åland eller om sökanden är finsk medborgare som utflyttat från Åland och bor utanför Norden.

Anmälan om namnändring skall alltid göras skriftligen.

Du kan läsa mera om namnändringar på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Allmänna anvisningar och blanketter