Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Namnändring

Var ändrar man namn?

Från och med den 1 oktober 1999 är det magistraterna som sköter samtliga ärenden gällande ändring av namn. På Åland behandlas namnändringarna av Statens ämbetsverk på Åland.

Vem kan ansöka/anmäla om namnändring?

Alla myndiga personer kan ansöka om namnändring. Minderåriga mellan 15 och 17 år har själva rätt att göra anmälan om namnändring, men också vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för barnet kan göra anmälan för en minderårigs räkning.

Namnändringen kan behandlas vid ämbetsverket om sökanden har sin hemkommun på Åland eller om sökanden är finsk medborgare som utflyttat från Åland och bor utanför Norden.

Anmälan om namnändring skall alltid göras skriftligen.

Du kan läsa mera om namnändringar på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Allmänna anvisningar och blanketter