Rösträttsregister

Statens ämbetsverk på Åland, i övriga Finland magistraten, fungerar som en valmyndighet i samband med val. Ett rösträttsregister över alla röstberättigade personer uppgörs för varje val.

Registrets uppgifter baserar sig på de uppgifter om hemkommun och boende som ingår i befolkningsdatasystemet 51 dagar före valdagen. Valdistriktet och röstningsområdet fastställs på basis av det.

Vid ämbetsverket kan man kontrollera uppgifterna i registret och vid behov göra en anhållan om korrigering av rösträtten eller av personuppgifter i registret.

Länkar
Information om finländska val