Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Skatteperioden

Skatteperioden för fordon är en period på 12 månader som börjar då bilen ny- eller omregistreras eller då en person köper bilen begagnad. Då bilen säljs återbetalas ett belopp som motsvarar den skatt som inbetalts för skatteperioden efter försäljningsdagen. Om bilen byts överförs den skatt som i enlighet med överlåtelsen skall återbäras för den tidigare bilen som gottgörelse för fordonsskatten för nästa bil. Skatt utdebiteras alltid med minst 10 euro.

Skatteperioden börjar då

  • bilen ny- eller omregistreras
  • bilen köps
  • bilen blir skattepliktig

Skatteperioden slutar då

  • bilen avregistreras
  • bilen säljs

Exempel - ny bil

Om bilen nyregistreras i den skattskyldiges namn 24.10.2004, är skatteperioden
24.10.2004-23.10.2005. Skatteperioden börjar i detta fall omedelbart den dag då bilen först registreras.

Exempel - begagnad bil

Om bilen köps 18.5.2004 är skatteperioden 19.5.2004-18. 5.2005. Skatteperioden börjardagen efter försäljningsdagen, eftersom säljaren svarar för skatten för försäljningsdagen.

Exempel - skatteåterbäring

Om bil som beskattas för skatteperioden 19.5.2004-18.5.2005 säljs under skatteperioden 4.7.2004, återbetalas skatt för tiden 5.7.2004-18.5.2005. Återbäringen överförs som gottgörelse för den skatt som nästa gång skall debiteras den skattskyldige.
(Fordonsskattelag 13, 14 och 18 §)