Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Trafiktillstånd

Trafiktillstånd inom landskapet Åland beviljas av Ålands landskapsregering.

Statens ämbetsverk på Åland beviljar följande trafiktillstånd:

  • Gemenskapstillstånd för godstrafik (inom EU och ESS-området)
  • Gemenskapstillstånd för persontrafik

Ett trafiktillstånd som har beviljats för trafik i Finland berättigar innehavaren att bedriva trafik i hela landet med undantag för Åland och i de fall som stadgas i förordning också utomlands.

Ett trafiktillstånd som har beviljats för utrikestrafik berättigar innehavaren att bedriva trafik även i Finland med undantag för Åland.

Om trafik som bedrivs på Åland beslutar Ålands landskapsregering. Ett trafiktillstånd som har beviljats av Ålands landskapsregering berättigar innehavaren att transportera gods mellan Åland och det övriga Finland.

Närmare bestämmelser finns i lagen om transportservice (FFS 320/2017).

Ansökningsblanketter fås från ämbetsverket som också ger närmare uppgifter om de bilagor som behövs samt om trafiktillståndssystemet i allmänhet. Blanketterna finns också för utskrift under fliken Blanketter och välj därefter Trafiktillstånd.