Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Trafiktillstånd

Trafiktillstånd inom landskapet Åland beviljas av Ålands landskapsregering.

Statens ämbetsverk på Åland beviljar följande trafiktillstånd:

  • Gemenskapstillstånd för godstrafik (inom EU och ESS-området)
  • Gemenskapstillstånd för persontrafik

Ett trafiktillstånd som har beviljats för trafik i Finland berättigar innehavaren att bedriva trafik i hela landet med undantag för Åland och i de fall som stadgas i förordning också utomlands.

Ett trafiktillstånd som har beviljats för utrikestrafik berättigar innehavaren att bedriva trafik även i Finland med undantag för Åland.

Om trafik som bedrivs på Åland beslutar Ålands landskapsregering. Ett trafiktillstånd som har beviljats av Ålands landskapsregering berättigar innehavaren att transportera gods mellan Åland och det övriga Finland.

Närmare bestämmelser finns i lagen om transportservice (FFS 320/2017).

Ansökningsblanketter fås från ämbetsverket som också ger närmare uppgifter om de bilagor som behövs samt om trafiktillståndssystemet i allmänhet. Blanketterna finns också för utskrift under fliken Blanketter och välj därefter Trafiktillstånd.