Växthusstöd

Stöd för växthusproduktion

Målet med stödet för växthusproduktion är att bevara produktionen trots den svåra ekonomiska situationen och de höga kostnaderna som orsakas av de nordliga produktionsförhållandena.

Stöd betalas för produktion i uppvärmda växthus på basis av växternas odlingsareal.

Mer information och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats (länk nedan)

Livsmedelsverkets anvisningar