De allmänna varningssignalerna

Samma ljudsignaler används både under normala förhållanden och undantags-förhållanden då befolkningen varnas, då utfärdat varningstillstånd upphävs samt då larmapparatur testas.

Ljudsignalerna och avsikten med dem är:

Allmän farosignal

Den allmänna farosignalen är ett en minut långt stigande och fallande ljud, där den stigande sekvensens längd år 7 sekunder och den sjunkande sekvensens längd är likaså 7 sekunder.

Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen

Efter att ha hört den allmänna farosignalen skall befolkningen:

  • förflytta sig inomhus
  • stänga dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation
  • lyssna på radion (Ålands radio) och följa de anvisningar som ges
  • undvika att använda telefon, telefonnätet kan bli överbelastat
  • i undantagsförhållanden förflytta sig om möjligt till skyddade utrymmen

Fara över-signalen

Fara över-signalen är en obruten jämn ljudsignal vars längd är en minut.

Fara över-signalen innebär att varningstillståndet som berörs av den allmänna farosignalen upphävs. Signalen är ett meddelande om att hotet eller faran upphört att existera.

Brandalarmsignalen

Som brandalarmsignal används samma signal som för faran över d.v.s. en obruten jämn ljudsignal vars längd är en minut. Signalen används för att kalla in personal till räddningsinsatser.

Provningssignalen

Provningssignalen är ett 7 sekunder långt jämnt ljud.

Provningssignalen används för testning av larmanordningssystemen.