Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Allmänna ärenden

Isaksson Ann-Mari, byråsekreterare, allmänna ärenden
Telefon: +358 18 635 273
Rehn-Mattsson Maria, byråsekreterare, förvaltningschefens sekreterarstöd
Telefon: +358 18 635 269
Telefon: +358 18 635 299
Åkerblom Rainer, förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 295
Mobil: +358 40 502 8374