Allmänna ärenden

Engblom Anton, kamrer
Telefon: 0295 017 216
Isaksson Ann-Mari, byråsekreterare, allmänna ärenden
Telefon: 0295 017 210
Rehn-Mattsson Maria, byråsekreterare, förvaltningschefens sekreterarstöd
Telefon: 0295 017 208
Åkerblom Rainer, förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 295
Mobil: +358 40 502 8374