Bästa kunder

Statens ämbetsverk på Åland har stängt torsdagen den 9 juni med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum.

Statens ämbetsverk gratulerar samtidigt det sjävstyrda Åland på dess 100-års dag.

Allmänna ärenden

Engblom Anton, tf kamrer
Telefon: +358 18 635 299
Isaksson Ann-Mari, byråsekreterare, allmänna ärenden
Telefon: +358 18 635 273
Rehn-Mattsson Maria, byråsekreterare, förvaltningschefens sekreterarstöd
Telefon: +358 18 635 269
Åkerblom Rainer, förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 295
Mobil: +358 40 502 8374