Magistratsärenden

Enckell Katharina, expeditionsföreståndare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 296
Engblom Anton, Handläggare
Telefon: +358 18 635 272
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus, tjänstledig fr.o.m. 12.5.2017
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Jansson Annica, byråsekreterare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 271
Klemt Birger, vikarierande häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Sagulin Terese, avdelningssekreterare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 272