Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Magistratsärenden

Enckell Katharina, Handläggare
Telefon: +358 18 635 296
Engblom Anton, Handläggare
Telefon: +358 18 635 272
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Jansson Annica, Handläggare
Telefon: +358 18 635 271
Sagulin Terese, Avdelningssekreterare (tjänstledig)
Telefon: +358 18 635 272