Magistratsärenden

Enckell Katharina, Expeditionsföreståndare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 296
Engblom Anton, Handläggare
Telefon: +358 18 635 272
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Jansson Annica, Byråsekreterare, kundbetjäning
Telefon: +358 18 635 271
Sagulin Terese, Avdelningssekreterare, kundbetjäning (tjänstledig)
Telefon: +358 18 635 272