Magistratsärenden

Enckell Katharina, Handläggare
Telefon: +358 18 635 296
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Jansson Annica, Handläggare
Telefon: +358 18 635 271
Mesic Selma, t.f. handläggare
Telefon: +358 18 635 272
Sagulin Terese, Avdelningssekreterare (tjänstledig)
Telefon: +358 18 635 272