Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

6.12.2015 förlänade utmärkelsetecken

Republikens President har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar beslutat att 6.12.2015 åt förtjänta finska medborgare förläna utmärkelsetecken.
Här publiceras listan på ålänningar som inom landskapet, kommunerna och ämbetsverket på Åland förlänas utmärkelsetecken 6.12.2015.

Riddartecknet av Finlands Lejons Orden (FLO R)
Karlström Kirsti, överläkare, Jomala

Förtjänstkors av Finlands Vita Ros Orden (FVR FK)
Friberg, Nils Per-Olof, skoldirektör, Mariehamn
Friman, Gerts Valentin, rektor, Mariehamn

Förtjänstkors av Finlands Lejons Orden (FLO FK)
Fagerholm, Bror Gunnar Thommy, begravningsentreprenör, Saltvik
Lindgrén, Allan Jan Mikael, elnätschef, Saltvik
Lundström, Jaana, psykolog, Mariehamn
Malmberg, Bengt Olof, överlärare, Enklinge
Westerlund, Ann Kerstin Elisabet, biträdande rektor, Mariehamn
Westerlund, Kenth Kurt Erik, kamrer, Saltvik

Medalj av första klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden (FVR M1 GK)
Fellman, Frank Henrik Benjamin, överkonstapel, Jomala
Hemming, Erik Gunnar, lektor, Mariehamn
Schultz, Lisbeth, sjukskötare, Godby
Sjöstrand, Heidi, hälsovårdare, Kökar
Wikström-Nordberg, Carola, sjukskötare, Godby
Villiers, Hans Albin, båtbyggare, Föglö

Medalj av första klass av Finlands Vita Ros orden (FVR M1)
Artell, Pertti Tapani, alarmoperatör, Mariehamn
Jansson, Ingvor Christina, närvårdare, Saltvik
Lindholm, Marianne, byråsekreterare, Mariehamn
Mattsson, Britt Gunvor Margareta, studiekoordinator, Mariehamn
Sjövall-Mattsson, Inger, sjukskötare, Gottby

Medalj av Finlands Vita Ros orden (FVR M)
Blomqvist, Majvor Elisabeth, kock, familjedagvårdare, Lumparland
Eriksson, Kerstin, skötare, Mariehamn
Eriksson, Maj-Britt Karita, städare, Jomala
Karlsson, Michaela, kanslist, Jomala
Toivonen, Ulla, barnskötare, Finström