Ändrade öppettider

Öppettiderna vid Statens ämbetsverk på Åland ändras fr.o.m. 1.6.2017.

De nya öppettiderna är:
Kl. 09.00 - 16.15. måndag - fredag

Fordonsbeskattningen håller öppet 09.00 - 15.00.

Ingången till Statens ämbetsverk är vid Torggatan 16 B (övre ingången).