Fordonsskattens grundskatt sänks

Genom en ändring (FFS 1223/2023) av fordonsskattelagen sänks fordonsskattens grundskatt.

Den grundskatt i fordonsskatten som årligen tas ut på person- och paketbilar sänks.

Sänkningen riktas primärt mot äldre bilar.

Den årliga fordonsskatten för de bilar som omfattas av skattesänkningen sänks med i genomsnitt 28 euro.

Den högsta skattesänkningen blir 52 euro per år. 

Beskattningen av bilar som nyregistrerats efter 2017 ändras i regel inte.

Grundskatt ska tas ut enligt de nya skattegrunderna från och med den 1 januari 2025.

Eftersom grundskatten för fordonsskatten är dagspecifik och tas ut på förhand för en skatteperiod på 12 månader per fordon, ska debetsedlar som innehåller skatt enligt de nya skattegrunderna sändas ut redan från och med januari 2024.