Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00

för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Nya kontonummer för fordonsskatten

Fordonsskatten har bytt Kontonummer och Bank, fr.o.m. 1.3.2021 kan man bara betala till:

Danske Bank: FI37 8129 9710 0125 19

Observera även att Kontonummer och Bank för Dags avgift för körning av Traktor med Brännolja har ändrat, fr.o.m. 1.3.2021 kan man bara betala till:

Danske Bank FI50 8129 9710 0125 76

 

Vi ber även våra Nordeakunder att observera att vid betalning av ovan nämnda konton så styrs pengarna automatiskt till ett konto hos Nordea.