Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Nya kontonummer för fordonsskatten

Fordonsskatten har bytt Kontonummer och Bank, fr.o.m. 1.3.2021 kan man bara betala till:

Danske Bank: FI37 8129 9710 0125 19

Observera även att Kontonummer och Bank för Dags avgift för körning av Traktor med Brännolja har ändrat, fr.o.m. 1.3.2021 kan man bara betala till:

Danske Bank FI50 8129 9710 0125 76

 

Vi ber även våra Nordeakunder att observera att vid betalning av ovan nämnda konton så styrs pengarna automatiskt till ett konto hos Nordea.