Medlemmar och suppleanter i Ålandsdelegationen

Ordförande: 
Landshövding Peter Lindbäck

Viceordförande: 
Jur.lic Olof Olsson

Sekreterare: 
Förvaltningschef Rainer Åkerblom

Ledamot: 
Förvaltningsrådet Matti Pellonpää
Suppleanter: 
Förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi
Jur.dr. professor Outi Suviranta

Ledamot: 
VD Nils Lampi
Suppleanter: 
Jur.kand. Göran Lindholm
Kommundirektör Kerstin Alm

Ledamot: 
Lagtingsledamot Ragnar Erlandsson
Suppleanter: 
Vicehäradshövding Lotta Wickström-Johansson
Jur.kand. Hanna Ekholm

Ledamot: 
Professor Olli Mäenpää
Suppleanter: 
Tingsdomare Björn Hellman
Professor Päivi Leino-Sandberg