Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Medlemmar och suppleanter i Ålandsdelegationen

Ordförande: 
Landshövding Peter Lindbäck

Viceordförande: 
Jur.lic. Olof Olsson

Sekreterare: 
Förvaltningschef Rainer Åkerblom

Ledamot: 
Jur.dr. Matti Pellonpää
Suppleanter: 
Jur.dr. Eija Siitari
Professor Tuomas Ojanen

Ledamot: 
VD Nils Lampi
Suppleanter: 
Jur.kand. Göran Lindholm
Kommundirektör Kerstin Alm

Ledamot: 
Kanslichef Emma Dahlén
Suppleanter: 
Jur.kand. Hanna Bromels
Jur.kand. Arne Selander

Ledamot: 
Jur.dr. Outi Suviranta
Suppleanter: 
Professor Päivi Leino-Sandberg
Professor Susanna Lindroos-Hovinheimo