Medlemmar och suppleanter i Ålandsdelegationen

Ordförande: 
Landshövding Peter Lindbäck

Viceordförande: 
Jur.lic. Olof Olsson

Sekreterare: 
Förvaltningschef Rainer Åkerblom

Ledamot: 
Jur.dr. Matti Pellonpää
Suppleanter: 
Jur.dr. Eija Siitari
Professor Tuomas Ojanen

Ledamot: 
VD Nils Lampi
Suppleanter: 
Jur.kand. Göran Lindholm
Kommundirektör Kerstin Alm

Ledamot: 
Lagtingsledamot Ragnar Erlandsson
Suppleanter: 
Vicehäradshövding Lotta Wickström
Jur.kand. Hanna Bromels

Ledamot: 
Jur.dr. Outi Suviranta
Suppleanter: 
Professor Päivi Leino-Sandberg
Professor Susanna Lindroos-Hovinheimo