Medlemmar och suppleanter i Ålandsdelegationen

Ordförande: 
Landshövding Marine Holm-Johansson

Suppleant för ordförande: 
Professor Olli Mäenpää

Sekreterare: 
Förvaltningschef Henrik Lindeman

Ledamot: 
Justititerådet Eija Siitari
Suppleanter: 
Professor Tuomas Ojanen
Justitierådet Jaakko Autio

Ledamot: 
VD Nils Lampi
Suppleanter: 
Jur.kand. Göran Lindholm
Kommundirektör Kerstin Alm

Ledamot: 
Kanslichef Emma Dahlén
Suppleanter: 
Jur.kand. Hanna Bromels
Jur.kand. Arne Selander

Ledamot: 
Professor Päivi Leino-Sandberg
Suppleanter: 
Professor Markku Suksi
Jur.kand. Petri Syrjänen