Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Personal A - Ö

Bergendahl Jennie, inspektör, förmyndarskapsärenden
Telefon: 0295 017 215
Enckell Katharina, sakkunnig
Telefon: 0295 017 218
Engblom Anton, kamrer
Telefon: 0295 017 216
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: 0295 017 213
Mobil: +358 457 361 3367
Holm-Johansson Marine, landshövding
Telefon: 0295 017 205
Isaksson Ann-Mari, byråsekreterare, allmänna ärenden
Telefon: 0295 017 210
Jansson Annica, sakkunnig
Telefon: 0295 017 219
Lindeman Henrik, förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: 0295 017 207
Lindman Mikael, överinspektör, förmyndarskapsärenden
Telefon: 0295 017 214
Mesic Selma, sakkunnig
Telefon: 0295 017 217
Möller Christian, handläggare, fordonsbeskattning
Telefon: 0295 017 209
Rehn-Mattsson Maria, byråsekreterare, förvaltningschefens sekreterarstöd
Telefon: 0295 017 208
Silverstrand Satu, landshövdingens assistent
Telefon: 0295 017 206
Storsved Bertel, överinspektör, lantbruksärenden
Telefon: 0295 017 211
Mobil: +358 40 578 6079