Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer

Personal A - Ö

Bergendahl Jennie, inspektör förmyndarskapsärenden
Telefon: 0295 017 215
Enckell Katharina, Handläggare
Telefon: 0295 017 218
Engblom Anton, kamrer
Telefon: 0295 017 216
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: 0295 017 213
Mobil: +358 457 361 3367
Granqvist Charlotta, inspektör lantbruksärenden
Telefon: 0295 017 212
Mobil: +358 40 751 8528
Holm-Johansson Marine, Landshövding
Telefon: 0295 017 205
Isaksson Ann-Mari, byråsekreterare, allmänna ärenden
Telefon: 0295 017 210
Jansson Annica, Handläggare
Telefon: 0295 017 219
Lindeman Henrik, Förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: 0295 017 207
Lindman Mikael, överinspektör förmyndarskapsärenden
Telefon: 0295 017 214
Mesic Selma, handläggare
Telefon: 0295 017 217
Möller Christian, handläggare fordonsbeskattning
Telefon: 0295 017 209
Rehn-Mattsson Maria, byråsekreterare, förvaltningschefens sekreterarstöd
Telefon: 0295 017 208
Silverstrand Satu, Landshövdingens assistent
Telefon: 0295 017 206
Storsved Bertel, överinspektör lantbruksärenden
Telefon: 0295 017 211
Mobil: +358 40 578 6079