Personal A - Ö

Bergendahl Jennie, inspektör förmyndarskapsärenden
Telefon: +358 18 635 276
Enckell Katharina, Handläggare
Telefon: +358 18 635 296
Engblom Anton, tf kamrer
Telefon: +358 18 635 299
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Granqvist Charlotta, inspektör lantbruksärenden
Telefon: +358 18 635 279
Mobil: +358 40 751 8528
Isaksson Ann-Mari, byråsekreterare, allmänna ärenden
Telefon: +358 18 635 273
Jansson Annica, Handläggare
Telefon: +358 18 635 271
Lindbäck Peter, landshövding
Telefon: +358 18 635 290
Mobil: +358 40 584 1598
Lindman Mikael, överinspektör förmyndarskapsärenden
Telefon: +358 18 635 278
Mesic Selma, t.f. handläggare
Telefon: +358 18 635 272
Möller Christian, handläggare fordonsbeskattning
Telefon: +358 18 635 294
Rehn-Mattsson Maria, byråsekreterare, förvaltningschefens sekreterarstöd
Telefon: +358 18 635 269
Sagulin Terese, Avdelningssekreterare (tjänstledig)
Telefon: +358 18 635 272
Silverstrand Satu, landshövdingens assistent
Telefon: +358 18 635 291
Storsved Bertel, överinspektör lantbruksärenden
Telefon: +358 18 635 274
Mobil: +358 40 578 6079
Åkerblom Rainer, förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 295
Mobil: +358 40 502 8374