Personal A - Ö

Bergendahl Jennie, inspektör, förmyndarskapsärenden
Telefon: 0295 017 215
Enckell Katharina, sakkunnig
Telefon: 0295 017 218
Engblom Anton, kamrer
Telefon: 0295 017 216
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: 0295 017 213
Falck Maj, vik. landshövdingens assistent
Telefon: 0295 017 206
Holm-Johansson Marine, landshövding
Telefon: 0295 017 205
Isaksson Ann-Mari, byråsekreterare, allmänna ärenden
Telefon: 0295 017 210
Jansson Annica, sakkunnig
Telefon: 0295 017 219
Lindeman Henrik, förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: 0295 017 207
Lindman Mikael, överinspektör, förmyndarskapsärenden
Telefon: 0295 017 214
Mesic Selma, sakkunnig
Telefon: 0295 017 217
Möller Christian, handläggare, fordonsbeskattning
Telefon: 0295 017 209
Rehn-Mattsson Maria, byråsekreterare, förvaltningschefens sekreterarstöd
Telefon: 0295 017 208
Silverstrand Satu, frånvarande
Telefon: 0295 017 206
Storsved Bertel, överinspektör, lantbruksärenden
Telefon: 0295 017 211