Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Personal A - Ö

Bergendahl Jennie, inspektör förmyndarskapsärenden
Telefon: +358 18 635 276
Enckell Katharina, Handläggare
Telefon: +358 18 635 296
Engblom Anton, Handläggare
Telefon: +358 18 635 272
Enkvist Louise, häradsskrivare, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 275
Mobil: +358 457 361 3367
Granqvist Charlotta, inspektör lantbruksärenden
Telefon: +358 18 635 279
Mobil: +358 40 751 8528
Isaksson Ann-Mari, byråsekreterare, allmänna ärenden
Telefon: +358 18 635 273
Jansson Annica, Handläggare
Telefon: +358 18 635 271
Lindbäck Peter, landshövding
Telefon: +358 18 635 290
Mobil: +358 40 584 1598
Lindman Mikael, överinspektör förmyndarskapsärenden
Telefon: +358 18 635 278
Möller Christian, handläggare fordonsbeskattning
Telefon: +358 18 635 294
Rehn-Mattsson Maria, byråsekreterare, förvaltningschefens sekreterarstöd
Telefon: +358 18 635 269
Sagulin Terese, Avdelningssekreterare (tjänstledig)
Telefon: +358 18 635 272
Silverstrand Satu, landshövdingens assistent
Telefon: +358 18 635 291
Storsved Bertel, överinspektör lantbruksärenden
Telefon: +358 18 635 274
Mobil: +358 40 578 6079
Telefon: +358 18 635 299
Åkerblom Rainer, förvaltningschef, notarius publicus
Telefon: +358 18 635 295
Mobil: +358 40 502 8374