Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning med inspelning

Registrets namn

Kameraövervakningsregister

Övervakningskamerans plats

Aulan i Statens ämbetsverk på Åland (Torggatan 16 B).

Syfte med behandling av personuppgifter

Ändamålet med kameraövervakningssystemet är att skydda egendom, förebygga brott och missbruk samt att användas som hjälp för att utreda brott och missbruk. Därtill är syftet med övervakningen att säkra och öka personalens och kundernas trygghet.

Informationsdekal om att Statens ämbetsverk på Åland har kameraövervakningen finns på ytterdörren.

Princip för skydd av registret

Systemens inspelningsapparat finns i ett låst rum. Inspelningarna behandlas från fall till fall endast av vissa specifika personer.

Personuppgifter och kategorier av registrerade i registret

Följande uppgifter lagras: bildmaterial som övervakningskameran förmedlar om personer som befinner sig i Statens ämbetsverks aula. Därtill sparas händelsernas datum och tid i registret.

Registrets datainnehåll

Bildmaterialet som kamerorna i övervakningssystemet förmedlar.

Mottagare av uppgifter

Inga uppgifter lämnas i regel ut ur registret. Uppgifter kan endast lämnas ut i mån av vad den gällande lagstiftningen kräver och tillåter.

Uppgifter kan lämnas ut till polisen eller andra behöriga myndigheter för brottsutredning. Utlämnandet baserar sig alltid på en specificerad begäran från myndigheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Bildmaterialet som kamerorna förmedlar lagras på minneskort med automatisk överspelning när minneskortet blir fullt. Specifika inspelningar kan sparas längre, om det är nödvändigt för att slutföra en utredning av brott, trakasserier, antastande, olämpligt uppförande, ett olycksfall i arbetet eller ett arbetssäkerhetsärende.

Beskrivning av tekniska och organisatoriska säkringsåtgärder enligt artikel 32.1 i dataskyddsförordningen

Valtori ansvarar för den tekniska och organisatoriska säkringen och har säkrat kameraanläggningen från intrång.

De registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information erbjuds av dataombudsmannens byrå .

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15