Förbud mot utlämning av personuppgifter

Du har rätt att förbjuda att dina personuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring, personmatriklar och släktforskning och för uppdatering av kundregister och motsvarande register. Dessutom har du rätt att förbjuda att dina kontaktuppgifter lämnas ut via en kontakttjänst, adresstjänst eller liknande.

Följande förbud kan markeras för en person i befolkningsdatasystemet:

  • förbud mot direktmarknadsföring
  • förbud mot utlämnande av kontaktuppgifter
  • förbud mot uppdatering av kundregister
  • förbud mot släktforskning
  • förbud mot personmatriklar

Du kan förbjuda att uppgifter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet via tjänsten Kontrollera dina uppgifter eller genom att meddela förbudet per telefon eller fritt formulerat brev till Statens ämbetsverk på Åland. Du kan logga in i tjänsten Kontrollera dina uppgifter med ditt personkort eller dina nätbankskoder.

Observera att det inte går att meddela begränsningar av telefonmarknadsföring i befolkningsdatasystemet eftersom inga telefonnummer registreras där.

Förbuden är personliga och de är i kraft tills vidare, dvs. du behöver inte förnya förbudet om du till exempel flyttar. Till skillnad från de andra förbuden är spärrmarkeringar i kraft bara en viss tid.

Du kan kontrollera vilka förbud du har och annullera onödiga förbud i tjänsten Kontrollera dina uppgifter eller genom att kontakta Statens ämbetsverk på Åland.

Mer information om utlämning och annan behandling av uppgifter finns i dataskyddsbeskrivningarna.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15