Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Utlämning av uppgifter ur befolkningsdatasystemet

Uppgifterna i Befolkningsdatasystemet används för att stöda samhällets funktioner och informationsförsörjningen. Verksamheten kring informationstjänster grundar sig på lag. Befolkningsdatasystemet effektiviserar avsevärt den offentliga sektorn i och med att myndigheterna inte behöver samla in samma uppgifter på var sitt håll eller fortlöpande underhålla grundläggande befolkningsdata i egna register.

Det är i första hand den offentliga sektorn som underhåller och använder befolkningsdatasystemet, men systemet kan användas för hela samhällets bästa – inklusive för företags och andra privata aktörers behov. Uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan bland annat användas för att hålla kundregister aktuella och rikta in marknadsföring på lämpliga målgrupper.

Kraven på integritetsskydd, skydd av personuppgifter, informationssäkerhet, god informationsbehandling och god informationsförvaltningssed ska iakttas i all behandling av uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statens ämbetsverk på Åland regleras i lagen.

Kraven på dataskydd och informationssäkerhet gäller alltid när uppgifter lämnas ut och behandlas.

I regel krävs datatillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att uppgifter i befolkningsdatasystemet ska få lämnas ut. Då den prövar ett datatillstånd utreder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata noggrant hur den som tar emot uppgifterna avser använda och skydda dem samt hur informationssäkerheten tillgodoses. Myndigheten övervakar även hur de uppgifter som lämnats ut används.

Organisationer som uppdaterar adressinformation i befolkningsdatasystemet

Aktörerna nedan beaktar åtminstone permanenta hemadresser och ändringar av dessa då de uppdaterar sina klientregister. Tillfälliga hemadresser och separata postadresser registrerade i befolkningsdatasystemet är att rekommendera. I sista hand är det varje organisation som bestämmer vilka adresser de använder.

Ett förbud avseende uppdatering av kundregister innebär att uppgifter inte lämnas ut till aktörerna nedan i uppdateringssyfte. Trots ett sådant förbud kan uppgifterna i ett kundregister uppdateras om man har rätt att göra det enligt lag. Trots ett förbud mot uppdatering av kundregister kan uppgifter med stöd av lagstiftningen lämnas ut till myndigheter, läroanstalter, banker, försäkringsbolag och indrivning.

Myndigheter

 • En del av arbetslöshetskassorna
 • Finlands viltcentral
 • Församlingarna
 • Försvarsförvaltningen
 • FPA
 • Institutet för hälsa och välfärd
 • Jord- och skogsbruksministeriet (Fiskeavgiftsregister)
 • Justitieförvaltningen
 • Keva
 • Kommunerna
 • Lantmäteriverket
 • Migrationsverket
 • Miljöförvaltningen
 • NTM-centralerna
 • Patent- och registerstyrelsen
 • Pensionsskyddscentralen
 • Polisstyrelsen
 • Regionförvaltningsverken
 • Skatteförvaltningen
 • Statistikcentralen
 • Statskontoret
 • Studentexamensnämnden
 • Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Tull

Företag och sammanslutningar

 • Aktia Henkivakuutus Oy
 • Aktia Pankki Oy
 • Alexandria Pankkiiriliike Oy
 • Aller Media Oy
 • American Express Europe, S.A. (Suomen sivuliike).
 • Ammattiliitto PRO
 • Applus Finland, Applus Iteuve Technology, S..L. sivuliike Suomessa
 • Ateljé Margaretha Ab
 • Aurum Contactor Ltd Oy
 • Autokeskus Oy
 • Avarda Oy
 • Bank Norwegian AS
 • Bisnode Finland Oy (Soliditet)
 • Bonnier AB
 • BRANG Oy
 • Camimax Oy
 • Oy Carlson 
 • CIL Suomi Oy (Valitut Palat)
 • Collector Credit Ab, filial i Finland
 • Compass Card Ab Oy
 • Consortio Fashion Group AB
 • Danske Bank A/S
 • Debtia Oy
 • DFC Nordic Oy
 • Digifundus Oy
 • DNA Oyj
 • Elite Varainhoito Oyj
 • Ellos Finland Oy
 • Fenno Optiikka Oy
 • Ferratum Finland Oy
 • Fim Oyj
 • Financial Insurance Company Limited, Suomen sivuliike
 • Finnair Oyj
 • Folksam Vahinkovakuutus Oy
 • Gothia Oy
 • Handelsbanken Rahoitus Oyj
 • Holiday Club Resorts Oy
 • IF Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike
 • Ikano Bank AB, Suomen sivuliike
 • Intrum Justitia Oy
 • ITH-International Trading House AB
 • Kaiko Oy:n Eläkesäätiö
 • KappAhl Ab
 • Kemijoki Oy:n Eläkesäätiö
 • Kempeleen Näkösoppi
 • Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
 • Kirkkopalvelut ry (eläkeasiarekisteri)
 • Klingel Suomi, Mail Order Finance GmbH, Suomen sivuliike
 • Kustannusosakeyhtiö Kotimaa Oy
 • Kuurojen Liitto ry
 • Laukaan Optikko Oy
 • Lieksan Silmälasi OptiNeVa
 • Lindex Oy
 • Lowell Suomi Oy
 • LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
 • LänsiAuto Oy
 • Länsi-Uudenmaan Optiikka Oy
 • Mandatum Life Palvelut Oy
 • Marimekko Oyj
 • M. Broman Ab Oy
 • Mehiläinen Oy
 • MobilePay Finland Oy 
 • Monobank ASA
 • MTV Oy
 • MySafety Oy
 • My Travel Northern Europe Ab
 • NaturaMed Pharma AS
 • Neste Markkinointi Oy
 • Nets Oy
 • Nilson Group Ab
 • Nordea Bank Oyj
 • Nordnet Bank AB, Suomen sivuliike
 • Näköduo Oy
 • Syns­ka­da­des för­bund rf
 • OK-Perintä Oy
 • Oma Säästöpankki Oyj
 • OP-Keskus osk
 • OPK Perintä Oy
 • Optikko Kaakinen Oy
 • Optoys Oy
 • Otavamedia Oy
 • Outokummun Optiikka Oy
 • Plan International Suomi
 • Plantagen Sverige Ab
 • POP Pankkiliitto osk
 • Porasto Oy
 • Posti Oyj (osoitetietojärjestelmä)
 • PRA Suomi Oy
 • Resurs Bank Ab, Suomen sivuliike
 • R-Optiikka Oy
 • Sana Pharma As
 • Sanoma Media Finland Oy (pl.Helsingin Sanomat)
 • Santander Consumer Finance Oy
 • SEB Kort Bank Ab, Helsingin sivuliike
 • Sergel Oy
 • SF-Caravan ry
 • SOK (S-ryhmä, S-pankki)
 • Specsavers Finland Oy
 • Sp-Henkivakuutus Oy
 • St1 Finance Oy
 • Stockmann Oyj
 • Stora Enso Oyj
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (eläkeasiarekisteri)
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Suomen Hypoteekkiyhdistys
 • Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiö s.r.
 • Suomen Merimieskirkko ry (eläkeasiarekisteri)
 • Suomen Pelastusarmeijan säätiö ry
 • Suomen Punainen Risti
 • Suomen Riistakeskus
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP
 • Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry (eläkeasiarekisteri)
 • Suomen Viherpeukalot Oy Ab
 • Svea Perintä Oy
 • Svenska Handelsbanken
 • Säästöpankkiliitto (Säästöpankit)
 • Tact Finance Oyj
 • Tallink Silja Oy
 • Tapiolan Silmälasimarket Oy
 • Tehy ry
 • TF Bank AB, Suomen sivuliike
 • Toyota Tsusho Nordic Oy
 • TUI Oy
 • United Bankers
 • UPM Kymmene
 • Uusi-Optiikka A. Pietilä Oy
 • Veho Group Oy
 • Veikkaus Oy
 • Veikkaus / Casino Ray
 • Veljekset Halonen Oy
 • Viestilehdet Oy
 • Volvo Car Finland Oy
 • Vuokraturva Oy
 • VV-Auto Group Oy
 • YIT Rakennus Oy
 • Yves Rocher Finlande Oy
 • Åhlens
 • Ålandsbanken Oyj
 • Ålands Penningautomatförening PAF

För vilka ändamål används dina uppgifter?

 • Uppgifter i befolkningsdatasystemet kan bara lämnas ut om de lagstadgade förutsättningarna för utlämning uppfylls. Du kan förbjuda att dina uppgifter lämnas ut för vissa användningsändamål. När det gäller uppgifter som en myndighet behöver för att sköta sina uppgifter är det dock inte möjligt. Informationen i befolkningsdatasystemet kan användas då du sköter olika slags ärenden, till exempel öppnar ett mobilabonnemang eller ansöker om kredit.
 • De uppgifter som lämnas ut ur befolkningsdatasystemet ska vara nödvändiga för det ändamål de lämnas ut för. Dina uppgifter får inte lämnas ut om det kan misstänkas kränka skyddet för privatlivet eller skyddet för personuppgifter, kränka dina intressen eller rättigheter eller äventyra statens säkerhet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar ut de avgifter som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten då den lämnar ut uppgifter.
 • Uppgifter i befolkningsdatasystemet kan lämnas ut för följande ändamål:
 • Skötsel av myndighetsuppgifter
 • Uppgifter kan lämnas ut för domstols- och förvaltningsförfarande, för myndigheternas planerings- och utredningsuppdrag och för andra motsvarande myndighetsuppgifter
 • Historisk och vetenskaplig forskning samt framställning av statistik
 • Finansierings- och försäkringsverksamhet samt annan motsvarande verksamhet
 • Kreditinformationsverksamhet
 • Indrivningsverksamhet
 • Uppdatering av kundregister
 • Ur befolkningsdatasystemet får uppgifter om den registrerade lämnas ut för att uppdatera, kontrollera och rätta uppgifter i kund- eller marknadsföringsregister eller motsvarande register. Den registrerade kan förbjuda detta slag av utlämning genom ett förbud mot uppdatering av kundregister.
 • Trots ett förbud mot uppdatering av kundregister kan uppgifterna uppdateras i ett kundregister om man har rätt att göra det enligt lag. Trots ett förbud mot uppdatering av kundregister kan uppgifter med stöd av lagstiftningen lämnas ut till myndigheter, läroanstalter, banker, försäkringsbolag, indrivning och Veikkaus Ab.
 • Marknadsföring
 • Namn och adress kan lämnas ut för direktreklam och annan direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar och liknande ändamål. Du kan förbjuda att dina uppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring genom att meddela ett förbud mot direktmarknadsföring.
 • Då det är fråga om direktmarknadsföring lämnas namn- och adressuppgifter aldrig ut till det företag som bedriver direktmarknadsföringen, utan direktmarknadsföringsmaterialet postas av ett utskrifts-/postningsföretag som godkänts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som har åtagit sig att bortskaffa materialet efter att det använts.
 • Telefonnummer registreras inte i befolkningsdatasystemet, men företag kan använda uppgifterna i befolkningsdatasystemet för att hitta lämpliga målgrupper i företagets egna register för telefon- och e-postmarknadsföring eller för opinions- och marknadsundersökningar som genomförs per telefon. Om du vill undvika detta kan du förbjuda att dina uppgifter används för direktmarknadsföring genom att rikta förbudet direkt till företaget i fråga. 
 • Utlämning av uppgifter för släktforskning och personmatrikel
 • Uppgifterna i befolkningsdatasystemet kan också användas för släktforskning och för att göra upp personmatriklar.
 • Du kan förbjuda att dina uppgifter lämnas ut genom att meddela förbud mot utlämning av uppgifter för personmatriklar och släktforskning. 
 • Förbud mot personmatriklar innebär att man inte får lämna ut uppgifter exempelvis om före detta studerande vid en läroanstalt eller om vilka som har avlagt en viss examen för syftet att sammanställa en matrikel.
 • Adresstjänst
 • Enligt lagen får adressinformation lämnas ut via adresstjänster. I adresstjänsten vid Statens ämbetsverk på Åland kan du söka aktuella adresser till nästan alla som har sin vanliga vistelseort i Finland.
 • Du kan förbjuda att dina uppgifter lämnas ut via adresstjänster genom att meddela förbud mot utlämning av kontaktuppgifter.
 • Utlämning av uppgifter i annat syfte
 • Dina uppgifter kan lämnas ut i övriga syften med tillstånd från Statens ämbetsverk på Åland bara om den som ansöker om det har en lagbaserad rätt att behandla uppgifterna. Dina uppgifter kan till exempel kontrolleras i samband med beviljande av kredit, avfallshanterings- och elavtal, disponentverksamhet eller privata hälsovårdstjänster.

Hur behandlas uppgifter i informationstjänsterna?

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har hand om den tekniska utvecklingen och underhållet av befolkningsdatasystemet. På området informationstjänster sköter Statens ämbetsverk på Åland om kundservicen, datatillståndsprocessen och produktutvecklingen i anslutning till utlämning av uppgifter i befolkningsdatasystemet.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har lagt ut en del av databehandlingen i anslutning till befolkningsdatasystemets informationstjänster på entreprenad. I entreprenadavtalen har inga offentliga befogenheter överförts till samarbetspartnerna, utan det är alltjämt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som har ansvaret för de myndighetsuppgifter som rör behandling av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sköter leveranser av informationstjänster till den offentliga sektorn. 
 • När det gäller informationstjänster för den privata sektorn väljer myndigheten med jämna mellanrum ut ett flertal samarbetspartner med uppgift att sköta massinformationstjänsterna. Samarbetspartnerna ansvarar för upprätthållandet och hanteringen av kundrelationerna och för uppföljningen av att villkoren för datatillståndet iakttas. Samarbetspartnerna som sköter informationstjänsterna i den privata sektorn finns uppräknade på myndighetens webbplats dvv.fi.
 • Utöver samarbetspartnerna har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata s.k. ramtillståndshavare som med stöd av ramtillstånd kan förmedla enskilda förfrågningar till sina kunder för ett i förväg fastställt ändamål. Myndigheten sköter tillståndsprocessen och kontrollerar att uppgifterna i befolkningsdatasystemet får lämnas ut till ramtillståndshavarens kunder.

På vilka sätt lämnas uppgifter ut?

 • Uppgifter i befolkningsdatasystemet lämnas ut via både enskilda sökningar och massutlämning. Med massutlämning avses annan utlämning än sådan som gäller enskilda uppgifter till en tillståndshavare eller till tillståndshavarens företrädare, till exempel ett utskrivnings- eller postningsföretag. Uppdateringar av och urval i kundregister är exempel på massutlämning. Registeruppdateringar går ut på att kundens register uppdateras med uppgifter i befolkningsdatasystemet. Urval handlar om att genomföra en kampanj med direktmarknadsföring eller en marknadsundersökning. Dessutom kan uppgifter i befolkningsdatasystemet plockas ut åt aktörer i offentliga sektorn som bedriver vetenskaplig forskning.
 • Enskilda uppgifter lämnas ut via BDS-förfrågan och gränssnitt samt i form av utdrag. BDS-förfrågan är en direktförfrågningstjänst. De som har behörighet till tjänsten kan göra förfrågningar i befolkningsdatasystemet med en webbläsare och få uppgifterna i realtid som svar. BDS-gränssnittet är en automatisk sökanslutning mellan befolkningsdatasystemet och en tillståndshavares register. Kundens program använder gränssnittet för att hämta uppgifter ur befolkningsdatasystemet, till exempel baserat på personnummer.
 • Dessutom framställs BDS-statistik och analyser av uppgifterna i befolkningsdatasystemet för olika kunders behov. Syftet med analyserna är att hitta lämpliga målgrupper för marknadsföringsändamål. Variabler i befolkningsdatasystemet kan användas för att klassificera personerna i kundens register i olika statistiska grupper. Variablerna kan exempel också användas för att uppskatta sannolikheten för att personerna i kundens register hör till en viss grupp. Även när det gäller analysprodukter är det viktigt att skyddet av personuppgifterna eller privatlivet aldrig äventyras.

Mer information om utlämning och annan behandling av uppgifter finns i dataskyddsbeskrivningarna.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Landshövdingens assistent

Telefon: 018-635 270 (växel)
E-post: info(a)ambetsverket.fi

Postadress:
Statens ämbetsverk på Åland
PB 58
22101 Mariehamn

Besöksadress:
STATENS ÄMBETSHUS
Torggatan 16 B, Mariehamn
Öppettid: mån - fre kl. 9.00-16.15