Utlåtande över betjäningstiderna för statliga tjänster