Magistratsärenden

Magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på Åland är en lokal myndighet i befolkningsdataärenden samt i handels- och föreningsregisterärenden. Den fungerar ytterligare såsom förmyndarskapsmyndighet, valmyndighet och vigselmyndighet.

Magistratsenheten handhar även ärenden i den allmänna förvaltningen som notarius publicus tjänster, köpvittnestjänster, fastställande av delägare i bouppteckningar och namnändringsärenden.

Hos Finlex hittar du vår aktuella prislista. Vissa avgiftsbelagda prestationer finns inte där utan kan fås direkt från oss. Vänligen se våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.