Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00

för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Magistratsärenden

Magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på Åland är en lokal myndighet i befolkningsdataärenden samt i handels- och föreningsregisterärenden. Den fungerar ytterligare såsom förmyndarskapsmyndighet, valmyndighet och vigselmyndighet.

Magistratsenheten handhar även ärenden i den allmänna förvaltningen som notarius publicus tjänster, köpvittnestjänster, fastställande av delägare i bouppteckningar och namnändringsärenden.

Hos Finlex hittar du vår aktuella prislista. Vissa avgiftsbelagda prestationer finns inte där utan kan fås direkt från oss. Vänligen se våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.