Magistratsärenden

Magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på Åland är en lokal myndighet i befolkningsdataärenden samt i handels- och föreningsregisterärenden. Den fungerar ytterligare såsom förmyndarskapsmyndighet, valmyndighet och vigselmyndighet.

Magistratsenheten handhar även ärenden i den allmänna förvaltningen som notarius publicus tjänster, köpvittnestjänster, fastställande av delägare i bouppteckningar och namnändringsärenden.

Hos Finlex  hittar du vår aktuella prislista. Vissa avgiftsbelagda prestationer finns inte där utan kan fås direkt från oss. Vänligen se våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Registrator

Ärenden som behandlas vid ämbetsverket registreras i diarieföringsprogram. Via registratorn kan man fråga i vilket skede ärendet är vid ämbetsverket och vem som behandlar ärendet.

Telefon: +358 18 635 296
E-post: registratur@ambetsverket.fi