Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Magistratsärenden

Magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på Åland är en lokal myndighet i befolkningsdataärenden samt i handels- och föreningsregisterärenden. Den fungerar ytterligare såsom förmyndarskapsmyndighet, valmyndighet och vigselmyndighet.

Magistratsenheten handhar även ärenden i den allmänna förvaltningen som notarius publicus tjänster, köpvittnestjänster, fastställande av delägare i bouppteckningar och namnändringsärenden.

Hos Finlex  hittar du vår aktuella prislista. Vissa avgiftsbelagda prestationer finns inte där utan kan fås direkt från oss. Vänligen se våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Registrator

Ärenden som behandlas vid ämbetsverket registreras i diarieföringsprogram. Via registratorn kan man fråga i vilket skede ärendet är vid ämbetsverket och vem som behandlar ärendet.

Telefon: +358 18 635 296
E-post: registratur@ambetsverket.fi