Ämbetsverket avgav utlåtande över ett utkast till en ändring av sjölagen

Syftet med ändringen är att göra det möjligt att godkänna bareboat-befraktade fartyg som finska och införa dem i fartygsregistret.

Läs mer här: