Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Ämbetsverket avgav utlåtande över ett utkast till en ändring av sjölagen

Syftet med ändringen är att göra det möjligt att godkänna bareboat-befraktade fartyg som finska och införa dem i fartygsregistret.

Läs mer här: