Avgift för fartyg som antecknats i registret uppbärs från och med år 2024

Du får detta brev eftersom du eller den organisation du representerar har antecknats som ägare till fartyg i fartygsregistret för Ålands registerområde.

Avgiften för fartyg som antecknats i fartygsregistret för Ålands registerområde tas ut från och med år 2024. Avgiften är 60 € per år och uppbärs av den som antecknats som ägare till fartyg i registret.

År 2024 tas avgiften ut av de fartyg som finns i registret den 1 oktober 2024. Eventuella ändringar i fartygets registeruppgifter ska anmälas före detta datum för att de ska påverka avgiften.

För avregistrering av fartyg från fartygsregistret uppbärs ingen avgift.

Från år 2025 tas avgiften ut av den som är ägaren i registret den 1 januari.

Avgift för fartyg som antecknats i registret täcker eventuella ändringar i registeruppgifterna. Det tas till exempel inte längre ut en separat avgift för ändring av äganderätten. Fartygets dokument, såsom nationalitetscertifikatet, är fortfarande avgiftsbelagda.

Information om ändringar i fartygets registeruppgifter och om avregistrering av fartyg finns på Statens ämbetsverks samt Traficoms webbsidor:

https://www.ambetsverket.ax/arenden/anvisningar-registrering

https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/registrering-av-fartyg