Lantbruksärenden, statliga uppgifter

Allmänt

Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för handläggning, beslut och övervakning av vissa ärenden inom det omfattande stödsystemet till jordbruk.

De stöd som administreras av ämbetsverket är växthusstöd, lagringsstöd och bistöd.

Övervakningen omfattar också de stöd som administreras av kommunerna. Ett stort samarbete med lantbrukssekreterarna och en god kontakt med jordbrukarna är en viktig del för att arbetet skall fungera bra.