Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Lantbruksärenden, statliga uppgifter

Allmänt

Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för handläggning, beslut och övervakning av vissa ärenden inom det omfattande stödsystemet till jordbruk.

De stöd som administreras av ämbetsverket är växthusstöd, lagringsstöd och bistöd.

Övervakningen omfattar också de stöd som administreras av kommunerna. Ett stort samarbete med lantbrukssekreterarna och en god kontakt med jordbrukarna är en viktig del för att arbetet skall fungera bra.