Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Lantbruksärenden, statliga uppgifter

Allmänt

Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för handläggning, beslut och övervakning av vissa ärenden inom det omfattande stödsystemet till jordbruk.

De stöd som administreras av ämbetsverket är växthusstöd, lagringsstöd och bistöd.

Övervakningen omfattar också de stöd som administreras av kommunerna. Ett stort samarbete med lantbrukssekreterarna och en god kontakt med jordbrukarna är en viktig del för att arbetet skall fungera bra.