Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Registrator

Ärenden som behandlas vid ämbetsverket registreras i diarieföringsprogram. Via registratorn kan man fråga i vilket skede ärendet är vid ämbetsverket och vem som behandlar ärendet.

E-post: registratur@ambetsverket.fi