Registrator

Ärenden som behandlas vid ämbetsverket registreras i diarieföringsprogram. Via registratorn kan man fråga i vilket skede ärendet är vid ämbetsverket och vem som behandlar ärendet.

E-post: registratur@ambetsverket.fi