Statens ämbetsverk på Åland har nya telefonnummer
Nya öppethållningstider för magistratsenheten

Från och med 4 december 2023 är

magistratsenhetens och fordonsbeskattningens kundbetjäning öppen

måndag-fredag kl 9:00-15:00 för besökare och telefonbetjäning.

Det är fortsättningsvis möjligt att lämna in handlingar vid informationsdisken eller i ämbetsverkets postlåda fram till kl 16:15.

Förmyndarskapsärenden

Förmyndarmyndighet

Statens ämbetsverk på Åland är förmyndarmyndighet i landskapet Åland. I övriga Finland är myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förmyndarmyndighet. Förmyndarmyndigheten ger råd och handledning om förfarandet för att skaffa en intressebevakare. De anställda vid förmyndarmyndigheten har tystnadsplikt.

Intressebevakare

Förmyndarmyndigheten ordnar vid behov en intressebevakare för en person som inte klarar av att bevaka sina intressen och sköta sina ärenden själv. Förmyndarmyndigheten övervakar intressebevakarnas verksamhet.

Register över förmynderskapsärenden

Förmyndarmyndigheten upprätthåller ett register över förmynderskapsärenden. Ur registret ges bland annat intyg ur vilket framgår om en person har intressebevakare och om personens handlingsbehörighet har begränsats.