Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Förmyndarskapsärenden

Förmyndarmyndighet

Statens ämbetsverk på Åland är förmyndarmyndighet i landskapet Åland. I övriga Finland är myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förmyndarmyndighet. Förmyndarmyndigheten ger råd och handledning om förfarandet för att skaffa en intressebevakare. De anställda vid förmyndarmyndigheten har tystnadsplikt.

Intressebevakare

Förmyndarmyndigheten ordnar vid behov en intressebevakare för en person som inte klarar av att bevaka sina intressen och sköta sina ärenden själv. Förmyndarmyndigheten övervakar intressebevakarnas verksamhet.

Register över förmynderskapsärenden

Förmyndarmyndigheten upprätthåller ett register över förmynderskapsärenden. Ur registret ges bland annat intyg ur vilket framgår om en person har intressebevakare och om personens handlingsbehörighet har begränsats.