Avställning och påställning av fordon

Avställning av ett fordon

Avställning av ett fordon innebär att fordonet tillfälligt tas ur trafik. Anmälan om avställning eller påställning av ett fordon kan göras av fordonets ägare eller innehavare.

Registreringsanmälan om avställning av ett fordon görs med registreringsbevisets anmälningsdel till Fordonsmyndigheten . Registeranmälan är avgiftsbelagd och kan också göras i Fordonsmyndighetens e-tjänst Mina fordon .

Skyldigheten att betala fordonsskatt upphör på avställningsdagen, och betald skatt som hänför sig till tiden efter avställningen krediteras på följande debetsedel. I fortsättningen betalas fordonsskatt således endast för den verkliga tiden fordonet är i bruk.

Frågor gällande fordonets försäkringsskydd samt minimipremie för trafikförsäkring under avställningen kan ställas till försäkringsbolaget.

Avställning och påställning av fordon är normala registreringsåtgärder. Bilens registerskyltar ska inte återlämnas vid avställningen. En avställd bil får inte användas i trafik efter avställningsdagen.
 

Ändringar gällande en avställd bil skall anmälas till fordonstrafikregistret

Ändringar i bilens registreringsuppgifter, exempelvis ägar- eller innehavarbyte, skall anmälas till fordonsregistret också när bilen har anmälts avställd.

Registreringsanmälan skall lämnas utan dröjsmål efter att den ändring som skall anmälas till registret har skett, dock senast inom sju (7) dagar.
 

Minst 1 000 euro i tilläggsskatt för missbruk

Om ett avställt fordon påträffas i trafik, förhindrar polisen användningen av fordonet genom att beslagta registreringsskyltarna och registreringsbeviset. För en sådan bil fastställs fordonsskatten som efterbeskattning och samtidigt påförs en tilläggsskatt till fordonsskatten.

Tilläggsskatten utgör det femdubbla beloppet av bilens årliga fordonsskatt, dock minst 1 000 euro. I vissa fall kan påföljden vara en tilläggsskatt på mer än 10 000 euro. Dessutom tillkommer förhöjd försäkringspremie.
 

Påställning av ett fordon

Registreringsanmälan om påställning av ett fordon kan göras av fordonets ägare eller innehavare på samma sätt som avställning av ett fordon med registreringsbevisets anmälningsdel. Fordonet återtas i trafik och uppgift om detta antecknas i fordonsregistret.

Registeranmälan är avgiftsbelagd och görs till Fordonsmyndigheten  eller i Fordonsmyndighetens e-tjänst Mina fordon .

Fordonsskatt betalas från det att anmälan om påställning av fordonet har gjorts till fordonsregistret. Eventuell tidigare obetald fordonsskatt skall emellertid först betalas bort. För att bilen skall kunna användas i trafik skall den periodiska besiktningen vara i kraft. I allmänhet förutsätts ingen registreringsbesiktning.