Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Den nya fordonsskattens struktur

Grundskatt och drivkraftsskatt

Den förnyade fordonsskatten består av en grundskatt som motsvarar den tidigare fordonsskatten och en drivkraftsskatt som motsvarar dieselskatten.

Grundskatten som ersätter fordonsskatten uppbärs enligt tidigare principer. Drivkraftsskatt betalas fortfarande bara för andra än bensindrivna bilar.

Den nya fordonsskatten motsvarar (beräknat enligt en tidsperiod på 12 månader) i stort sett den tidigare fordons- och dieselskatten.

Exempel - Vad innehåller fordonsskatten?

Fordonsskatt = grundskatt (bensindrivna personbilar)
eller
Fordonsskatt = drivkraftsskatt (dieseldrivna lastbilar)
eller
Fordonsskatt = grundskatt + drivkraftsskatt (dieseldrivna paketbilar)

Fordonsskatt skall betalas för fordon i kategorierna M och N som är införda i fordonsregistret. 

(Fordonsskattelag 3 och 4§)