Den nya fordonsskattens struktur

Grundskatt och drivkraftsskatt

Den förnyade fordonsskatten består av en grundskatt som motsvarar den tidigare fordonsskatten och en drivkraftsskatt som motsvarar dieselskatten.

Grundskatten som ersätter fordonsskatten uppbärs enligt tidigare principer. Drivkraftsskatt betalas fortfarande bara för andra än bensindrivna bilar.

Den nya fordonsskatten motsvarar (beräknat enligt en tidsperiod på 12 månader) i stort sett den tidigare fordons- och dieselskatten.

Exempel - Vad innehåller fordonsskatten?

Fordonsskatt = grundskatt (bensindrivna personbilar)
eller
Fordonsskatt = drivkraftsskatt (dieseldrivna lastbilar)
eller
Fordonsskatt = grundskatt + drivkraftsskatt (dieseldrivna paketbilar)

Fordonsskatt skall betalas för fordon i kategorierna M och N som är införda i fordonsregistret. 

(Fordonsskattelag 3 och 4§)