Fordonsskatt vid byte av bil

Fordonsskatten kan härefter förfalla när som helst under året och vid korta ägoförhållanden till och med flera gånger om året. Reformen innebär nya förfaringssätt för den som byter bil.

Om fordonet har fått en ny innehavare eller ägare under de senaste två månaderna kan man anta att skatten för fordonet har förfallit eller kommer att förfalla inom en snar framtid.

Statens ämbetsverk ger information till köparen om skatter som förfallit eller snart förfaller.

Skatteperiod

När man köper en begagnad bil börjar skatteperioden den dag som följer efter den dag bilen köptes.

Om bilen köptes till exempel 3.6.2007, får köparen en debetsedel för fordonsskatten för perioden 4.6.2007-3.6.2008. Debetsedeln skickas till köparen ungefär inom två veckor från skatteperiodens början och förfaller ungefär en månad senare. Om köparen inte har fått debetsedeln inom två veckor, skall han eller hon kontakta ämbetsverket.

Köparen skall under inga omständigheter betala fordonsskatten med säljarens debetsedel, eftersom var och en alltid betalar fordonsskatten för sin egen innehavs- eller ägoperiod.

Körförbud

Kom ihåg att även en fordonsskatt som förfallit för den tidigare innehavaren eller ägaren leder till körförbud. Bilen får alltså inte användas eller besiktas om det finns obetald fordonsskatt för den.

När en bil med obetald fordonsskatt blir fast vid övervakning tar myndigheterna registerplåtarna och registerutdraget i besittning. Dessutom kan bilens förare dömas till bötesstraff för fordonsskattebrott. För att kunna börja använda bilen igen skall den nya ägaren eller innehavaren betala alla förfallna skatter jämte ränta.

Körförbudet gäller förutom den skattskyldige även bilens nya innehavare och/eller ägare. Det är skäl att komma ihåg att eventuella indrivningsåtgärder endast riktas till den skattskyldige.