Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Betalning av skatten

Debetsedlarna postas till den adress som finns i fordonsregistret cirka två veckor efter skatteperiodens början. Fordonsskatten förfaller sex (6) veckor efter faktureringsperiodens början.

Fordonsskatten betalas till:
Statens ämbetsverk på Åland
Danske Bank
IBAN: FI37 8129 9710 0125 19

Betalning kan ske via bank, betalautomat, nätbank eller direkt hos ämbetsverket (Statens ämbetsverk / Kassa, Torggatan 16 B).

En eller flera rater

Med skatteperiodens första debetsedel kan den skattskyldiga välja om han eller hon vill betala skatten i flera rater. I stället för en period på 12 månader kan skatten också betalas i perioder på tre (3) eller sex (6) månader, skatt debiteras alltid minst 10 euro. Vid betalning av fordonsskatten i flera än en rat, läggs ett rattillägg på tre (3) euro till varje rat.

I enlighet med fordonsskattelagen bör man vid betalning av skatten ange det referensnummer som finns på debetsedeln. Med hjälp av referensnumret kopplas betalningen till rätt bil och rätt skatteperiod och informationen förmedlas också till övervakningsmyndigheten.

Försenad debetsedel

Om den skattskyldiga inte har fått sin debetsedel i tid, skall han eller hon kontakta ämbetsverket för att få debetsedeln i god tid före förfallodagen, så att skatten kan betalas senast på förfallodagen.

Om fordonsskatten är obetald efter förfallodagen, skickas en betalningspåminnelse till den skattskyldiga cirka tre (3) veckor efter förfallodagen. Trots betalningspåminnelsen är bilen i körförbud tills skattens hela belopp har betalts.

Skatten kan betalas på något av de normala betalningssätten också efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan beräknas från dagen efter förfallodagen till betalningsdagen, med betalningsdagen inräknad. Räntan är alltid minst tre (3) euro.
(Fordonsskattelag 15, 18, 21, 23, 25 och 62 §)