Betalning av skatten

Debetsedlarna postas till den adress som finns i fordonsregistret cirka två veckor efter skatteperiodens början. Fordonsskatten förfaller sex (6) veckor efter faktureringsperiodens början.

Fordonsskatten betalas till:
Statens ämbetsverk på Åland
Danske Bank
IBAN: FI37 8129 9710 0125 19

Betalning kan ske via bank, betalautomat, nätbank eller direkt hos ämbetsverket (Statens ämbetsverk / Kassa, Torggatan 16 B).

En eller flera rater

Med skatteperiodens första debetsedel kan den skattskyldiga välja om han eller hon vill betala skatten i flera rater. I stället för en period på 12 månader kan skatten också betalas i perioder på tre (3) eller sex (6) månader, skatt debiteras alltid minst 10 euro. Vid betalning av fordonsskatten i flera än en rat, läggs ett rattillägg på tre (3) euro till varje rat.

I enlighet med fordonsskattelagen bör man vid betalning av skatten ange det referensnummer som finns på debetsedeln. Med hjälp av referensnumret kopplas betalningen till rätt bil och rätt skatteperiod och informationen förmedlas också till övervakningsmyndigheten.

Försenad debetsedel

Om den skattskyldiga inte har fått sin debetsedel i tid, skall han eller hon kontakta ämbetsverket för att få debetsedeln i god tid före förfallodagen, så att skatten kan betalas senast på förfallodagen.

Om fordonsskatten är obetald efter förfallodagen, skickas en betalningspåminnelse till den skattskyldiga cirka tre (3) veckor efter förfallodagen. Trots betalningspåminnelsen är bilen i körförbud tills skattens hela belopp har betalts.

Skatten kan betalas på något av de normala betalningssätten också efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan beräknas från dagen efter förfallodagen till betalningsdagen, med betalningsdagen inräknad. Räntan är alltid minst tre (3) euro.
(Fordonsskattelag 15, 18, 21, 23, 25 och 62 §)