Bästa kunder

De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: info@ambetsverket.fi

Det går utmärkt att lämna in handlingar i vår postlåda innanför dörren till höger.

Om Du behöver komma in och besöka någon i vår personal, tänk på gällande skyddsbestämmelser.

- Inga handskakningar.

- Håll fysiskt avstånd mellan Dig och tjänstemannen.

- Om Du är sjuk bör Du ta kontakt endast per telefon eller per e-post.

- Har Du varit utomlands är vi tacksamma om Du beaktar vid envar tidpunkt gällande karantäntid, innan Du besöker oss.

Tack för att Du tar hänsyn mot alla medmänniskor under Corona virus epidemin.

Fordonsskatten höjs 2016 och 2017

Fordonsskattens grundskatt höjs 1.1.2016 (höjningen 2017, se nedan)

Genom en ändring (FFS 1065/2014) av fordonsskattelagen höjs fordonsskattens grundskatt.

Skatteförhöjningen gäller alla registrerade person- och paketbilar, d.v.s. både de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp och totalmassan. Skatten för fordonsparkens bilar med genomsnittliga utsläpp stiger med ca 60 euro per år. Höjningen koncentreras i viss utsträckning till fordon med medelstora eller stora utsläpp.

Fordonsskatten är dagsbaserad och uppbärs för en skatteperiod på 12 månader. Lagen trädde i kraft vid ingången av 2015. På grund av den 12 månader långa övergångstiden tillämpas höjningen på den fordonsskatt som tas ut för tiden från och med den 1 januari 2016.

På de debetsedlar som sänds ut efter 1.1.2015 anges både de gamla skattebeloppen som gäller t.o.m. 31.12.2015 och de nya som gäller för tiden därefter.

De nya skattetabellerna finns på länken nedan.

Fordonsskatten höjs från och med 1.1.2016

Fordonsskattens grundskatt höjs 1.1.2017

Genom en ändring av fordonsskattelagen (FFS 1482/2015) höjs fordonsskattens grundskatt. Skatteförhöjningen gäller alla registrerade person- och paketbilar, d.v.s. både de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp och totalmassan. Fordonsskattens grundskattedel höjs med 36,50 euro i året. Höjningen förverkligas som en jämn höjning som gäller hela det beskattningsbara bilbeståndet. Fordonsskatten är dagsbaserad och uppbärs för en skatteperiod på 12 månader. Lagen träder i kraft vid ingången av 2016. På grund av den 12 månader långa övergångstiden tillämpas höjningen på den fordonsskatt som tas ut för tiden från och med den 1 januari 2017. På de debetsedlar som sänds ut efter 1.1.2016 anges både de gamla skattebeloppen som gäller t.o.m. 31.12.2016 och de nya som gäller för tiden därefter.