Fordonsskatten höjs 2016 och 2017

Fordonsskattens grundskatt höjs 1.1.2016 (höjningen 2017, se nedan)

Genom en ändring (FFS 1065/2014) av fordonsskattelagen höjs fordonsskattens grundskatt.

Skatteförhöjningen gäller alla registrerade person- och paketbilar, d.v.s. både de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp och totalmassan. Skatten för fordonsparkens bilar med genomsnittliga utsläpp stiger med ca 60 euro per år. Höjningen koncentreras i viss utsträckning till fordon med medelstora eller stora utsläpp.

Fordonsskatten är dagsbaserad och uppbärs för en skatteperiod på 12 månader. Lagen trädde i kraft vid ingången av 2015. På grund av den 12 månader långa övergångstiden tillämpas höjningen på den fordonsskatt som tas ut för tiden från och med den 1 januari 2016.

På de debetsedlar som sänds ut efter 1.1.2015 anges både de gamla skattebeloppen som gäller t.o.m. 31.12.2015 och de nya som gäller för tiden därefter.

De nya skattetabellerna finns på länken nedan.

Fordonsskatten höjs från och med 1.1.2016

Fordonsskattens grundskatt höjs 1.1.2017

Genom en ändring av fordonsskattelagen (FFS 1482/2015) höjs fordonsskattens grundskatt. Skatteförhöjningen gäller alla registrerade person- och paketbilar, d.v.s. både de fordon som beskattas enligt koldioxidutsläpp och totalmassan. Fordonsskattens grundskattedel höjs med 36,50 euro i året. Höjningen förverkligas som en jämn höjning som gäller hela det beskattningsbara bilbeståndet. Fordonsskatten är dagsbaserad och uppbärs för en skatteperiod på 12 månader. Lagen träder i kraft vid ingången av 2016. På grund av den 12 månader långa övergångstiden tillämpas höjningen på den fordonsskatt som tas ut för tiden från och med den 1 januari 2017. På de debetsedlar som sänds ut efter 1.1.2016 anges både de gamla skattebeloppen som gäller t.o.m. 31.12.2016 och de nya som gäller för tiden därefter.